Jelajah
IMG-LOGO

Pemerintah Desa Sewukan

Create By 29 July 2013 15 Views
DAFTAR PERANGKAT DESA SEWUKAN
     
1 NAMA : Yeyen Rifai, S.E
  TTL : Magelang, 
  ALAMAT : Dusun Soka,Sewukan Dukun
  JABATAN :  Kepala Desa
  NO.HP
     
2 NAMA : Asep Budi Prasetyo
  TTL : Magelang
  ALAMAT : Sewukan 2 Rt 01 Rw 02 Desa Sewukan Kec Dukun
  JABATAN : Sekretaris Desa
  NO.HP
     
3 NAMA : S Haryadi
  TTL : Magelang
  ALAMAT : Sewukan 1 Rt 04 Rw 01 Desa Sewukan Kec Dukun
  JABATAN : Kasi Pemerintahan
  NO.HP
     
4 NAMA : Haryono
  TTL : Magelang, 18 Desember 1979
  ALAMAT : Dusun Soka Rt 02 Rw 06 Desa Sewukan Kec Dukun
  JABATAN : Kasi Pelayanan
  NO.HP : 085 292 066 127
     
5 NAMA : Ulfah Ifta Khoiriyah
  TTL : Magelang, 
  ALAMAT : Dusun  Soka  Rt 02 Rw 06, Desa Sewukan Kec Dukun
  JABATAN : Kasi Kesra
  NO.HP
     
6 NAMA : Evi Naviatul M
  TTL : Magelang, 10 Oktober 1976
  ALAMAT : Dusun  Guwo Rt 02 Rw 05 Desa Sewukan Kec Dukun
  JABATAN : Kaur Keuangan
  NO.HP
     
7 NAMA : Tri Wulan A
  TTL : Magelang, 14 April 1983
  ALAMAT : Dusun Wuni Rt 01 Rw 04 Desa Sewukan Kec Dukun
  JABATAN : Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
  NO.HP
     
8 NAMA : Suyanto
  TTL : Magelang, 25 Januari 1973
  ALAMAT : Dusun Sewukan I Rt 01 Rw 01 Desa Sewukan Kec Dukun
  JABATAN : Kepala Pelaksana wilayah Dusun Sewukan 1 dan Sewukan 2
  NO.HP
 10 NAMA : Bakrun
  TTL : Magelang,12 Desember 1969
  ALAMAT : Dusun Guwo Desa Sewukan Kec Dukun
  JABATAN : Kepala Pelaksana wilayah Dusun Guwo, Wuni, Jengkol
  NO.HP
     
11 NAMA : Sumarlan
  TTL : Magelang,14 Juli 1966
  ALAMAT : Dusun Soka Desa Sewukan Kec Dukun
  JABATAN : Kepala Pelaksana wilayah Dusun Soka, Sewukan Tegal
  NO.HP